Co nabízíme?

Projektová a inženýrská činnost pro stavby rodinných domů, garáží a menších provozoven. 
Poskytujeme služby od vypracování studie, před projektovou dokumentaci, obstarání povolení stavby až po její realizaci. 

Vypracujeme:
  • stavební plány
  • zastavovací plány
  • projekty přípojek vodovodu, kanalizace, plynovodu. 
  • projekty domovních instalací, vytápění, vodovodu, kanalizace. 

Obstaráme:
  • stavební povolení, 
  • výškopisné a polohopisné zaměření pozemků, 
  • radonový průzkum. 
Zpracováváme podklady pro dělení a scelení pozemků. 
Služby zajišťujeme ve spolupráci se specializovanými firmami a profesními odborníky.