Ceny

  • Podkladem pro výpočet ceny je odhad nákladů stavby, kategorie objektu a zařazení do honorářových zón, a bodového hodnocení speciálních požadavků. 
Příklad: náklady stavby 1,5 mil. Kč, rodinný dům se standardním vybavením a průměrnými nároky (honorářová zóna III), projekt pro  stavební řízení (výkonové fáze VF1 – VF4), cena 86 až 106 tis. Kč
  • Naše nabídkové ceny činí 4,6 – 5% z nákladů stavby, pro tento příklad 90 tis. Kč
  • Chcete-li na projektu ušetřit, vyberte si z množství typových projektů na webových stránkách. Jejich ceny se pohybují od 20 do 40 tis. Kč
    .
  • K typovému projektu domu Vám vypracujeme projekt osazení stavby na pozemek včetně přípojek, cena 11 tis. Kč. 
  • Současně s vypracováním projektu nabízíme další služby v cenovém rozmezí:
        - Projekt využití dešťových vod 2.800,- Kč
        - Projekt zpevnených ploch (podklad pro vynětí ze ZPF) 2.500,- Kc
        radonový průzkum      3,500. Kč                  
        - výškopisné zaměření pozemku            2 – 6 tis. Kč
        - požárně bezpečnostní řešení               2 – 3 tis. Kč
        - průkaz energetické náročnosti budovy 4 - 7 tis. Kč
        - studie a projekty zahrad          5 – 15 tis. Kč
        - inženýrská činnost v hodinové sazbě 350,- Kč/hod. x počet odpracovaných hodin
        - vizualizace projektu systému 3D (perspektivy, průlety, rendry)   400,- Kč/h


  • Ceny jsou smluvní, na každou zakázku vypracujeme individuelní cenovou nabídku.