Ceny

Příklad: náklady stavby 1,5 mil. Kč, rodinný dům se standardním vybavením a průměrnými nároky (honorářová zóna III), projekt pro  stavební řízení (výkonové fáze VF1 – VF4), cena 86 až 106 tis. Kč

        - Projekt využití dešťových vod 2.800,- Kč

        - Projekt zpevnených ploch (podklad pro vynětí ze ZPF) 2.500,- Kc

        radonový průzkum      3,500. Kč                  

        - výškopisné zaměření pozemku            2 – 6 tis. Kč

        - požárně bezpečnostní řešení               2 – 3 tis. Kč

        - průkaz energetické náročnosti budovy 4 - 7 tis. Kč

        - studie a projekty zahrad          5 – 15 tis. Kč

        - inženýrská činnost v hodinové sazbě 350,- Kč/hod. x počet odpracovaných hodin

        - vizualizace projektu systému 3D (perspektivy, průlety, rendry)   400,- Kč/h